Naučné stezkyve Šluknově

Stezka střelnice

  • realizovaná Českým svazem ochránců přírody při SLŠ a SOŠ Šluknov
  • délka cca 900 m
  • poměrně lehký terén s částečně zpevněným povrchem, dostupná též pro kočárky a vozíčkáře s doprovodem
  • trasa stezky je umístěna v blízkosti významné lokality Šluknovského rybníka - severovýchodně od Šluknova
  • v přítokové části zmiňovaného rybníka je vyhlášen chráněný krajinotvorný prvek nivní louka
  • trasa stezky vychází od prostranství Šluknovského rybníka, využívaného jako parkoviště při veřejné komunikaci (též cyklostezka) spojující části obcí Království a Rožany, dále prochází severně po hranici louky, kde se míjí další významnou lokalitu rybníka s mokřadem, dále trasa směřuje k lesnímu komplexu
  • další úsek je situován do centrální části celé lokality, která byla v minulosti využívána jako cvičná střelnice pro ruční střelné zbraně, tato část je místy silně podmáčená, proto je zde vybudován dřevěný můstek a haťový chodník
  • cílem celé trasy je dub (památný strom pro jeho staří přibližně 300 let) nacházející se v nejsevernějším místě celého zájmového území a je zde zřízena zastřešená odpočinková zóna

1: 15 000

1. Naučná stezka Šluknov – Rožany

2. Kunratická naučná stezka

3. Stezka Střelnice

4. Sociální zařízení

5. Šluknovský zámek

6. Arciděkanský kostel sv. Václava

7. Křížová cesta

8. Sloup Nejsvětější Trojice a Empírová kašna

9. Dům kultury

DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA PODPORU

Projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.