Naučné stezkyve Šluknově

Kunratická naučná stezka

 • realizovaná Střední lesnickou školou a střední odbornou školou sociální Šluknov za finanční podpory firmy Plaston CR, s. r. o. Šluknov
 • délka cca 5 km
 • pět zastavení s příjemným posezením, stojanem na kola a informační tabulí v českém i německém jazyce, všechna zastavení také mají ,,svůj strom“, který je představen na informační tabuli a který můžeme v okolí zastavení spatřit

1. zastavení „Šluknov, Plaston“

 • představuje město Šluknov s jeho nejvýznamnějšími památkami a také vznik firmy Plaston CR a sortiment jeho produktů

2. zastavení „Důl Schweidrich“

 • nachází se poblíž zastavení a dříve sloužil při těžbě stříbra a mědi, později zde šluknovští měšťané těžili niklovou rudu
 • v roce 1919 byla těžba ukončena a dnes je důl zimovištěm chráněných netopýrů

3. zastavení „Lesy města Šluknova“

 • informuje nás o stavu lesů ve městě Šluknov
 • Šluknov vlastní 298 ha půdy, která je určena pro plnění funkcí
 • dozvídáme se, jak funguje obnova, ochrana a výchova lesních porostů

4. zastavení „Arboretum Kunratice“

 • arboretum je parková sbírka živých rostlin, která má rozlohu 4,2 hektary a jedná se o nejseverněji položený objekt svého druhu v ČR, který je také zapsán v seznamu světových arboret a botanických zahrad
 • v roce 2007 navštívil arboretum také prezident ČR Václav Klaus a vysadil zde na památku nový strom, a to platan javorolistý

5. zastavení „Honitba knížecí“

 • dnes využívaná hlavně SLŠ SOŠ Šluknov
 • v jejím prostoru můžete spatřit srnce obecného, prase divoké, daňka a jelena evropského

1: 15 000

1. Naučná stezka Šluknov – Rožany

2. Kunratická naučná stezka

3. Stezka Střelnice

4. Sociální zařízení

5. Šluknovský zámek

6. Arciděkanský kostel sv. Václava

7. Křížová cesta

8. Sloup Nejsvětější Trojice a Empírová kašna

9. Dům kultury

DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA PODPORU

Projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.