Naučné stezkyve Šluknově

Naučná stezka Šluknov - Rožany

 • realizovaná Obecně prospěšnou společností při SLŠ Šluknov
 • délka cca 7 km
 • stezka prochází prostorem mezi městem Šluknov a obcí Rožany po polních cestách a částečně po silnici, umožní seznámit se se čtyřmi lomy a se zajímavostmi okolní přírody a krajiny

1. zastavení „Živočichové“

 • některé druhy živočichů obývající mokřadní ekosystém rybníčku západně od silnice
 • vidět můžete kachnu divokou, čápa bílého, vydru říční, ondatru pižmovou, pstruha obecního potočního nebo sivena amerického

2. zastavení „Lom“

 • nalevo (západně) od trasy je menší bývalý kamenolom, který je dobře přístupný
 • na protější straně cesty jsou pozůstatky opracovávání kamenů – v zimním období z nich pozvolna vytékající voda vytváří nápadné ledopády

3. zastavení „Rožany“

 • jsou místní částí Šluknova, dříve se zde nacházelo mnoho bělidel a několik mlýnů
 • místní zajímavostí je Javorová brána – strom ze dvou rostoucích javorů srostlých v jeden kmen

4. zastavení „Architektura“

 • po obou stranách hranic máte možnost spatřit architektonický fenomén hrázděných a roubených domů
 • za pozornost stojí ornamentální obklady břidlicí, které chrání před povětrnostními vlivy
 • po cestě se nachází neznačení odbočka k lomu vedoucí přes Královku

5. zastavení „Lom“

 • ve zdejších lomech se těžila hornina granodiorit, která obsahovala krystaly živce, křemene a biotitu

1: 15 000

1. Naučná stezka Šluknov – Rožany

2. Kunratická naučná stezka

3. Stezka Střelnice

4. Sociální zařízení

5. Šluknovský zámek

6. Arciděkanský kostel sv. Václava

7. Křížová cesta

8. Sloup Nejsvětější Trojice a Empírová kašna

9. Dům kultury

DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA PODPORU

Projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.