Naučné stezkyve Šluknově

Služby pro turisty

Sociální zařízení pro návštěvníky
naučných stezek

Pro návštěvníky šluknovských naučných stezek bylo kromě další infrastruktury vybudováno i sociální zázemí v podobě nového sociálního zařízení. Naleznete jej v jihozápadním rohu náměstí Míru, které se nachází nedaleko Šluknovského zámku – křižovatky naučných stezek Kunratice a Šluknov - Rožany. Sociální zařízení, které je bezbariérově přístupné, bylo vybudováno v roce 2016, včetně parkových úprav bezprostředního okolí. Nahradilo tak stávající dožilý a nevzhledný objekt z 80. let 20. století. Nové sociální zařízení bylo pod názvem projektu „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ pořízeno za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

1: 15 000

1. Naučná stezka Šluknov – Rožany

2. Kunratická naučná stezka

3. Stezka Střelnice

4. Sociální zařízení

5. Šluknovský zámek

6. Arciděkanský kostel sv. Václava

7. Křížová cesta

8. Sloup Nejsvětější Trojice a Empírová kašna

9. Dům kultury

DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA PODPORU

Projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.