Naučné stezkyve Šluknově

O městu Šluknov …

O městu Šluknov …

Město Šluknov je nejseverněji položeným městem České republiky, po němž je pojmenován Šluknovský výběžek. Město leží uprostřed Šluknovské kotliny v nadmořské výšce 350 m n. m., má cca 5400 obyvatel a zahrnuje městské části s pohádkovými názvy Království, Císařský, Nové Hraběcí, Královka, Rožany, Harrachov a Kunratice.

Kunratická naučná stezka

Kunratická naučná stezka

 • realizovaná Střední lesnickou školou a střední odbornou školou sociální Šluknov za finanční podpory firmy Plaston CR, s. r. o. Šluknov
 • délka cca 5 km
 • pět zastavení s příjemným posezením, stojanem na kola a informační tabulí v českém i německém jazyce, všechna zastavení také mají ,,svůj strom“, který je představen na informační tabuli a který můžeme v okolí zastavení spatřit
více o stezce
Stezka střelnice

Stezka střelnice

 • realizovaná Českým svazem ochránců přírody při SLŠ a SOŠ Šluknov
 • délka cca 900 m
 • poměrně lehký terén s částečně zpevněným povrchem, dostupná též pro kočárky a vozíčkáře s doprovodem
 • trasa stezky je umístěna v blízkosti významné lokality Šluknovského rybníka - severovýchodně od Šluknova
 • v přítokové části zmiňovaného rybníka je vyhlášen chráněný krajinotvorný prvek nivní louka
více o stezce
Naučná stezka Šluknov - Rožany

Naučná stezka Šluknov - Rožany

 • realizovaná Obecně prospěšnou společností při SLŠ Šluknov
 • délka cca 7 km
 • stezka prochází prostorem mezi městem Šluknov a obcí Rožany po polních cestách a částečně po silnici, umožní seznámit se se čtyřmi lomy a se zajímavostmi okolní přírody a krajiny
více o stezce
Služby pro turisty

Služby pro turisty

Sociální zařízení pro návštěvníky naučných stezek

Pro návštěvníky šluknovských naučných stezek bylo kromě další infrastruktury vybudováno i sociální zázemí v podobě nového sociálního zařízení. Naleznete jej v jihozápadním rohu náměstí Míru, které se nachází nedaleko Šluknovského zámku – křižovatky naučných stezek Kunratice a Šluknov - Rožany. Sociální zařízení, které je bezbariérově přístupné, bylo vybudováno v roce 2016, včetně parkových úprav bezprostředního okolí.

více

DĚKUJEME ZA PODPORU

DĚKUJEME ZA PODPORU

Projekt „Modernizace turistické infrastruktury ve Šluknově – rekonstrukce sociálního zařízení“ byl pořízen za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR.